Best Zulu Clan Names and Zulu Surnames (Alphabetically Listed 2023)

Zulu Clan Names and Zulu surnames

What are some of the best Zulu surnames and Zulu clan names to call your new born baby?.

Find the answer below with the comprehensive list of the best Zulu clan names ideas and Zulu Surnames.

Zulu people – Ethnic group – Zulu people are a Nguni ethnic group native to Southern Africa. The Zulu people are the largest ethnic group and nation in South Africa, with an estimated 10–15 million people, living mainly in the province of KwaZulu-Natal.

Each Zulu clan name represents a compact history of how the Zulu perceive life and interact with
the environment on a daily basis.

These clan names reflect the Zulu inner being and their views about life;
experiences, their Heroes and Kings. Koopman (1990:333) states that “Zulu surnames, or clan names, as we prefer to call them, differ from European surnames in that they have a potential for morphological change.

As many people may ask.. what is the origin of Zulu Ndabezitha clan names?

The origin of Zulu Ndabezitha clan names can be traced to the Mbatha family and the Zulu clan praises are generally known as izithakazelo.

With that being said, below is the list of the best Zulu clan names and surnames listed in an alphabetical order.

Zulu Names starting with A:

Ayize

Ayanda

Andile

Anele

Amahle

Zulu Names starting with B:

Bhebhe

Bayeni

Bantwini

Bhembe

Bukhosini

Boyabenyathi

Bophela

Blose

Binda

Biyase

Bhengu

Buthelezi

Bikwayo

Bhungane

Bhensela

Bikelwayo

Bhedleni

Bhejelibomvu

Zulu Names starting with C:

Caluza

Cebekhulu

Chamane

Chibi

Cwalile

Chonco

Chagwe

Cence

Chibini

Chiliza

Cambi

Cele

Chule

Cibane

Zulu Names starting with D:

Dwale

Duza

Dunge

Dube

Dukada

Duma

Dumakude

Dubandlela

Donda

Duyaza

Dludlu

Dludla

Doncabe

Dlungwana

Dlomo

Also Read:  How To Unsubscribe From Telkom Auto Renewal Data & SMS

Dlodlo

Dlamane

Dlambula

Dlamini

Dlamlenze

Dlanglamandla

Dlebenkomo

Dlawuza

Dlabazane

Dimba

Dindi

Delwayo

Dikane

Dingila

Dinwa

Dinangwe

Dinabantu

Dimbani

Dimbane

Zulu Names starting with F:

Fihlela

Fakude

Fenya

Fakazi

Fanisa

Zulu Names starting with G:

Gwamanda

Gwala

Gwija

Gwanyana

Guma

Guliwe

Gule

Gwagwa

Gumbi

Gubulundu

Gushe

Goba

Gina

Godide

Gengeshe

Goje

Gedeza

Gence

Gebhezi

Gininda

Gcwabe

Gcumisa

Gcaleka

Gatsheni

Gambu

Gabadela

Gadlela

Gazu

Galu

Gamede

Gasa

Gaxa

Gatsheni

Gama

Gambu

Gabela

Gasela

Gcugcwa

Gobhozi

Gotsholo

Gxabhashe

Zulu Names starting with H:

Hadebe

Hlabisa

Hlatshwayo

Hlongwa

Hlongwane

Hlela

Hlomuka

Hlophe

Hlumakazi

Hlubi

Hhoyiyane

Hangala

Hlabangane

Hlengwa

Zulu Names starting with J:

Jali

Jama

Jiyane

Jiji

Jili

Jamile

Jele

Jamasijadu

Jokiwe

Jobe

Jibela

Zulu Names starting with K:

Khanyile

Khathi

Khaba

Khuyameni

Khumbuza

Khabalidaka

Khambule

Khaphela

Khathide

Khumala

Kunene

Kweyama

Khulu

Khuluse

Khuzwayo

Khwela

Khuboni

Khuyameni

Kheswa

Khomo

Khosini

Khanyeza

Khawula

Khezokhulu

Kholose

Khonjwayo

Khoza

Khuba

Kubheka

Khwane

Khoza

Khuba

Khubisa

Khuboni

Zulu Names starting with L:

Lamula

Langa

Lembede

Lukhele

Lakaza

Lange

Langeni

Luqe

Luvuno

Longonde

Lwandle

Ludonga

Lutholoni

Zulu Names starting with M:

Mkhwananzi

Mabuyakhulu

Mabhena

Maphanga

Macingwane

Mabhodla

Madela

Maphindela

Mabuya

Mahulube

Mbutho

Malembe

Maduma

Mahlaba

Mathenjwa

Madlala

Mafuleka

Madondo

Madziba

Madlanduna

Mahlangu

Mabhoko

Madonsela

Mahaye

Mahlalela

Makhathini

Mabizela

Mageba

Madlula

Mabika

Mapholoba

Mdotshana

Magwaza

Mabuza

Mahamba

Mbonambi

Mafulela

Maduna

Manana

Majozi

Mafobo

Mantshinga

Makhanya

Manqele

Madiba

Mamba

Magagula

Magubane

Manyoni

Manzi

Malambule

Maphumulo

Mahlinza

Maluleka

Mnqamu

Malinga

Madide

Makhedama

Maphalala

Makhoba

Mnquhe

Mangena

Majola

Madi

Malevu

Makhubo

Manzini

Mangcamane

Makhaza

Makhunga

Makhaye

Madinane

Majoka

Mangede

Manzezulu

Made

Mazalankosi

Mathetha

Mahlobo

Makhulukhulu

Mashaba

Magolwana

Masibekela

Mbhodwe

Masikane

Magutshwa

Mashinini

Mbhulangwe

Mbatshazwa

Mashasha

Mangethe

Mathwasa

Mawewe

Mbhense

Mathebula

Mbongwe

Mbungela

Mbhobho

Mbamali

Mayisela

Maphisa

Mbhele

Mbotho

Also Read:  70+ Best Orange and White Cat Names Ideas and Their Meanings

Mbokazi

Maziya

Mayise

Mavuso

Mboko

Masuku

Masango

Mbulazi

Mhlanya

Mcoyi

Masinga

Mbili

Mbekwa

Mazwi

Mathibela

Magoza

Mboyisa

Mayeza

Mathula

Mbeje

Mbanjwa

Mbembe

Mbongwa

Mbulaze

Mathebela

Magujwa

Mathaba

Mathunjwa

Mchunu

Mavela

Masilela

Mbonane

Mbatha

Masondo

Magononde

Mashiya

Mathonsi

Mhlophe

Mbende

Mavundla

Mazibuko

Mbuyisa

Maseko

Mashimane

Mgcaleka

Mcusi

Mlalazi

Mdlalose

Mdladla

Mcambi

Mawanda

Mcanco

Mathebula

Mgabhi

Mdluli

Mgenge

Mdonswa

Memela

Mdlanyoka

Mbuli

Mdletshe

Mdakane

Mbuyazi

Mbuyise

Mgobhozi

Mcanyana

Mgazi

Mhlungu

Mdlumbi

Mcwaye

Mgabadeli

Meyiwa

Mhlongo

Mfusi

Mdunge

Mgasela

Mdlenevu

Mehloluhlaza

Mhayise

Mdaka

Mbunjwa

Mfeka

Mhlanga

Miya

Mkhithi

Mkholo

Mkhathini

Mcambe

Mlangeni

Mjoli

Mjadu

Mjwara

Mlambo

Mlotshwa

Mngadi

Mkhungo

Mkhabela

Mhlongwane

Mlaba

Mlondo

Mgilija

Mgwaba

Mshikela

Mhlambo

Mncube

Mngwengwe

Mkhumbuzi

Mkhonza

Mnikathi

Mkhatshwa

Mlungisi

Mkhandlela

Mhlangu

Mlungwana

Menziwa

Mqungebe

Msibi

Mncwabe

Mnomiya

Mkhokeleleki

Mpumuza

Mntambo

Mnguni

Mkhize

Msane

Mlalane

Mpunzana

Mphemba

Motha

Msani

Mhlabandlovu

Mngoma

Mnisi

Mkhulisi

Msamkhulu

Mzolo

Mnqayi

Mqadi

Mntungwa

Mtimande

Mnyandu

Mpanza

Mpangazitha

Mondise

Mpofana

Mpila

Mpikela

Mahlase

Mtolo

Mnyamande

Mshiyane

Mphephethwa

Mseleku

Mnangwe

Mphankomo

Mthombeni

Mnyoni

Mphazima

Mlangatshe

Mvuyana

Msokazi

Msindazwe

Msomi

Mthabela

Mphahlwa

Mwelase

Mzoneli

Msimang

Mthalane

Mzomba

Mvubu

Mtuswa

Mthinti

Msuthu

Mngwemkhulu

Mntimande

Mshibe

Mpungose

Mthanti

Masina

Mzimela

Mzizi

Mthethwa

Mwandla

Mveni

Msweli

Myeni

Mzila

Myeza

Mzobe

Musi

Mzulwini

Mthiyane

Mtshali

Mngomezulu

Mtumaseli

Mthiya

Mshikila

Mncwanga

Mvelase

Mthimkhulu

Mthembu

Mzukase

Mzilankatha

Mzileni

Mthonti

Zulu Names starting with N:

Nala

Nandisa

Ncwane

Ngema

Ndabandaba

Ncala

Ndlangamandla

Ndandali

Ndimande

Ndinisa

Ntenga

Nomndayi

Nzuza

Nomvuma

Ngcamane

Ncongwane

Ncwaba

Ncanana

Nhlengethwa

Nodlomo

Ndonga

Ndabase

Ncusi

Ncube

Ndawonde

Ngidi

Ndawo

Ndabansele

Ndondakusuka

Ndabezitha

Nogantshi

Nyembezi

Nongalaza

Njomane

Nkundlande

Nyokayebululu

Nsibande

Nzamela

Nkosi

Nsibanyoni

Ntaka

Ndima

Ngobisi

Nonkosi

Nontanda

Nkamzwayo

Nozulu

Ndiyema

Nonkululeko

Nkumane

Ndlanzi

Ndlala

Ngcolosi

Ndosi

Nhlabathi

Ngobese

Ndlanya

Ngonini

Nkomose

Ndlondlo

Ndlovu

Nkwaliyenkosi

Ndlandla

Nonduma

Also Read:  Top 20 Countries With The Highest Personal Income Tax 2023

Nkabinde

Ncama

Ndaba

Ntenga

Nzimase

Ngcamu

Ndlela

Nonyana

Ngcemu

Nkwakha

Nduli

Ngubane

Ngotsha

Ngiba

Ndwandwe

Ngungunyana

Nene

Ngazitha

Nhlane

Nhlanhla

Nontuli

Ngcobo

Ntanzi

Nxumalo

Ngwenya

Ngomane

Njiki

Ngubeni

Njapha

Nkomoye

Nkwali

Nkomo

Nowanqa

Ngwane

Nhlanhlampofu

Nyongwana

Ntamonde

Nyawose

Nqumela

Nondlela

Nxasana

Nyathi

Nkwanyana

Ntshiza

Nyazitla

Nyambose

Nhlapho

Njinji

Nxele

Nyandeni

Nzima

Nsukuza

Nzimande

Nsindane

Nsele

Ntuli

Nyanda

Nyide

Nxamalala

Nzama

Nondaba

Ntombela

Ntsele

Nhleko

Ntshalintshali

Nongalo

Nyawo

Nyembe

Nombela

Nodanga

Nkonyeni

Nombhoco

Ngwekazi

Ntshingila

Nkala

Ngwazi

Ntshangase

Zulu Names starting with O:

Onjengenyamazane

Zulu Names starting with P:

Phingoshe

Phuthini

Phungula

Phetha

Phethela

Phoswa

Phoseka

Phikela

Phathwayo

Phakathwayo

Phakathi

Zulu Names starting with Q:

Qwabe

Qomazitha

Zulu Names starting with S:

Sangweni

Sangwani

Sabela

Shabane

Shabalala

Sengwayo

Shabangu

Sabalo

Sembathwa

Sameya

Shandu

Shoba

Shombela

Shovisa

Shange

Shazi

Shezi

Shengele

Shangase

Shinga

Shelembe

Sigegede

Sikhosana

Sikobi

Sibisi

Sibeko

Sibalukhulu

Sibanda

Shozi

Shoyisa

Sibiya

Sibaya

Sijadu

Sigagu

Sibhene

Sotobe

Songiya

Sandanezwe

Sothole

Swazi

Sontuli

Sondisa

Sondini

Somfula

Sokhwebula

Sokhulu

Somboni

Sompisi

Sitolotolo

Siyaya

Siwele

Sishi

Sishangwe

Sithombo

Simelane

Sikwayo

Soduba

Siyeshe

Sithole

Simelane

Sikwale

Sikobi

Sikhosana

Sigedegede

Sikhunyana

Sibidi

Sithenjwa

Sijadu

Sikhakhane

Zulu Names starting with T:

Thusini

Thumbeza

Tukane

Thumbela

Tiba

Thango

Thela

Thobeni

Thole

Thabethe

Thabekhulu

Thenjwayo

Thabizolo

Thoyana

Tukane

Thuliswayo

Thembekwayo

Zulu Names starting with V:

Vumisa

Vunisa

Vundla

Vilakazi

Vezi

Vabaza

Vumase

Vangisa

Zulu Names starting with W:

Wela

Weza

Wenda

Wasendlukulu

Zulu Names starting with X:

Xala

Xaba

Xulu

Xolo

Ximba

Xhakaza

Zulu Names starting with Y:

Yei

Yeyeye

Yengwayo

Yengwa

Zulu Names starting with Z:

Zwane

Zungu

Zindela

Zibani

Zama

Zulu

Zumbisa

Zuma

Zuke

Zubane

Zondi

Zizi

Zitha

Zondo

Zosongo

Zithi

Zikunde

Zinyane

Zinomswani

Zimu

Zimase

Zibani

Zama

Zakwe

Zincume

Zimbu

Zikhonjwa

Zikhali

Zaca

Subscribe To Our YouTube Channel

You may also like...